ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาญี่ปุ่น ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 1258 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Aika
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

97 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Tai 日语外教丸山
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

893 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 23.90
การทดลอง
USD 15.00
Group 2Created with Sketch.
Akira
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

609 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.50
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Kanako
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
シーさん
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

5 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 3.50
Group 2Created with Sketch.
Tama
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

413 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Hitomi
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 5.50
Group 2Created with Sketch.
Junko
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
[email protected] Facto...
ผู้สอนมืออาชีพ

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
Group 2Created with Sketch.
FANEZHENG
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

40 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
アルト(Aruto)
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

160 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Teacher Chieko
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

365 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Yuka
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

41 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Yosuke
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

47 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
うえき みお
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

6 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Yuki.K
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

6 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
☆彡yuta
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

26 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Mari
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

129 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Kentaro Sato
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

51 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Naomi
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

50 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ