ภาษาอาเซอรี teacher Tahmina Taghi

Tahmina Taghi

ติวเตอร์ของชุมชน
สอน
ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
พูด
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอิตาลี
ภาษาฝรั่งเศส
อื่นๆ
จาก อาเซอร์ไบจานอาศัยอยู่ใน Baki อาเซอร์ไบจาน (02:59 UTC+04:00)
เกี่ยวกับฉัน
เป็นผู้สอนใน italki ตั้งแต่ 2 Aug 2015
Interest topicReadingScienceArt
My name is Tahmina Taghi. I love learning foreign languages and make friends all over the world. I am a PhD in chemical engineering. My main job is teaching chemistry and chemical engineering in English in English in UFAZ (French-Azerbaijani University) and ASOIU (Azerbaijan State Oil and Industry University). I have an experience in working with foreigners.
5.0
คะแนน
79
ผู้เรียน
495
บทเรียน
100%
การเข้าเรียน
96%
ตอบสนอง

ภาษาอาเซอรี บทเรียน

ภาษาอาเซอรี
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
49 lessons completed
USD 5.00+
Learn Azeri soon and easily
A1 -  B2

ทั่วไป

252 lessons completed
USD 13.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 8%

วันเวลาที่สะดวก

ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของคุณ (UTC+00:00)

84 รีวิว

ทั้งหมด
ภาษาอาเซอรี
ภาษาอังกฤษ
Student Ian
Ian
บทเรียนภาษาภาษาอาเซอรี จำนวน 1 บทเรียน
ครูแนะนำ
Tahmina is a woman with a plan. She assessed my level and skills, and then immediately set to work designing a curriculum path for me. She corrected well, and overall seems, after one lesson, to be a good teacher. I look forward to improving my fluency with her, so that we can use less and less- and (hopefully) soon no English in the lesson whatsoever.
24 ธ.ค. 2017
Student Rob N
Rob N
บทเรียนภาษาภาษาอาเซอรี จำนวน 20 บทเรียน
ครูแนะนำ
Another superb lesson. We started off with a conversation, then we worked on reading and vocabulary.
24 ต.ค. 2016
Student Sophie
Sophie
บทเรียนภาษาภาษาอาเซอรี จำนวน 4 บทเรียน
ครูแนะนำ
Today we did a lot of things : went over some grammar points, read and translated a text about Van Gogh, translated some sentences and finally talked for about 10 minutes. Thanks you for the lesson.
20 ม.ค. 2016
Student Audrey
Audrey
บทเรียนภาษาภาษาอาเซอรี จำนวน 8 บทเรียน
That’s a great pleasure to learn azeri with you, I like a lot your clear and motivating way of teaching.
21 ก.ย. 2021
Student Audrey
Audrey
บทเรียนภาษาภาษาอาเซอรี จำนวน 8 บทเรียน
Təşekkür edirəm Tahmina, it was a great first azeri lesson, I can’t wait to learn more with you!
18 ก.ย. 2021
Student Corrie Miller
Corrie Miller
บทเรียนภาษาภาษาอาเซอรี จำนวน 29 บทเรียน
Təhminə is an excellent and intentional teacher. Her teaching methods have helped me grow so much in my listening and pronunciation skills!
6 เม.ย. 2021
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ