ภาษามาซิโดเนีย teacher Jadranka

Jadranka

ผู้สอนมืออาชีพ
สอน
ภาษามาซิโดเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาบอสเนีย
ภาษาบัลแกเรีย
ภาษาโครเอเชีย
ภาษามอนเตเนโกร
ภาษาเซอร์เบีย
พูด
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาตุรกี
จาก สาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนืออาศัยอยู่ใน Other สาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ (07:22 UTC+02:00)
เกี่ยวกับฉัน
เป็นผู้สอนใน italki ตั้งแต่ 14 Feb 2019
1. - Take the first trial lesson! Find out if we have a good vibe as a student-teacher and get a grade for your language level (A1 to C2). 2. - After you receive your language level, select a type of lesson. I will help you decide which lessons you need. We can mix grammar courses with the practice of conversation. 3. - Keep up and move one!
5.0
คะแนน
250
ผู้เรียน
2798
บทเรียน
100%
การเข้าเรียน
100%
ตอบสนอง

ภาษามาซิโดเนีย บทเรียน

ภาษามาซิโดเนีย
ภาษาบอสเนีย
ภาษาบัลแกเรีย
บทเรียนแบบทดลอง
163 lessons completed
USD 7.00+
Professional course of Macedonian language for all non-native speakers
A1 -  C2

ทั่วไป

1,083 lessons completed
USD 10.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 6%
Conversation practice
A1 -  C2

ทั่วไป

217 lessons completed
USD 10.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 13%

วันเวลาที่สะดวก

ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของคุณ (UTC+00:00)
การสร้างของฉัน
แบบทดสอบ (20)

249 รีวิว

ทั้งหมด
ภาษามาซิโดเนีย
ภาษาบอสเนีย
Student Derek Prowse
Derek Prowse
บทเรียนภาษาภาษาโครเอเชีย จำนวน 77 บทเรียน
ครูแนะนำ
Jadranka is a marvelous listener and is able to repeat back my sentences with corrections that are appropriate to my level. I highly recommend her for any student.
26 ต.ค. 2023
Student Louise Noordam
Louise Noordam
บทเรียนภาษาภาษามาซิโดเนีย จำนวน 26 บทเรียน
ครูแนะนำ
I am so happy that I have found Jadranka as a Macedonian teacher. She is friendly, fun to work with, nice to learn from, good exercises and very reliable. I learn a lot from her every lesson, which I can put into practice. I notice that my knowledge grows every lesson, and I can definitely recommend her if you are looking for a great Macedonian teacher!
17 ส.ค. 2023
Student Tatiana Lukianova
Tatiana Lukianova
บทเรียนภาษาภาษาเซอร์เบีย จำนวน 51 บทเรียน
ครูแนะนำ
Замечательный преподаватель! Я учу сербский, потому что переехала в Сербию, то есть по большей части мне он нужен для жизни, чтобы понимать других и быть понятой в бытовых ситуациях. С первого занятия преподаватель уделяет большое внимание разговорной практике, подбирает лексику которая мне будет чаще всего понятна и всегда готова ответить на любые вопросы. Помимо разговорной практики, Ядранка посоветовала хороший учебник, мы постоянно делаем упражнения и читаем небольшие тексты. По желанию можно попросить и домашнее задание :)
9 มี.ค. 2023
Student Iva Crvelin
Iva Crvelin
บทเรียนภาษาภาษามาซิโดเนีย จำนวน 2 บทเรียน
I enjoyed taking Macedonian lessons with Jadranka on Italki, and I am simply impressed with her teaching style. Jadranka is incredibly friendly and encouraging, creating a warm and supportive learning environment. Can't wait for the next lesson!
4 มิ.ย. 2024
Student Daria
Daria
บทเรียนภาษาภาษาเซอร์เบีย จำนวน 14 บทเรียน
I enjoy classes with Jadranka very much. I feel I can really speak Serbian and be understood. We discuss many different topics, it's always a lot of fun :)
14 เม.ย. 2024
Student Haley Montgomery
Haley Montgomery
บทเรียนภาษาภาษามาซิโดเนีย จำนวน 9 บทเรียน
Fantastic lesson! Jadranka is a great teacher! I highly recommend!
11 เม.ย. 2024
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ