ภาษามาซิโดเนีย
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษามาซิโดเนีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 5 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษามาซิโดเนียที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษามาซิโดเนีย คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

468 บทเรียน

Angela Nikolova

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษามาซิโดเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาอิตาลี
+2

Professional English and Macedonian teacher with more than 10 years of experience.🌟📚👩‍🏫 I have taught learners from different ages, from 1st graders to adults and levels from A1 to C2. I enjoy teaching on line since I have noticed that learners are more focused than in the classroom, and learn substantially more. I cover all aspects of teaching a language, from listening to audio materials to writing, speaking and reading. In the past two years I taught grammar and conversation and I am quite satisfied with the results that we have achieved. Teaching Macedonian is something I like a lot especially to beginners who haven't even heard that this language existed. It is a phenomenal experience to introduce Macedonian to the world.

USD 12.00/trial
5.0

824 บทเรียน

Dr. Aleks Nikolova

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษามาซิโดเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาบัลแกเรีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาสเปน
+2

Doctor of Education with over 20 years of teaching experience! I have been teaching English for over 20 years, and Macedonian and Serbian for about 5 years. My classes are student centered, so my priority is to assess what the students need and what their learning style is. Once I find out what is important for the students, I tailor my lessons to them and personalize my instruction. The most important factor for me in learning languages is to enjoy and have fun during the process.

USD 15.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 16:00
5.0

399 บทเรียน

Biljana Nikovska

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษามาซิโดเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

A1-C2 Examiner for Macedonian as a foreign language As a teacher, face to face or distance, I'm focused on delivering customized, individually tailored lessons to reach student's personal needs. So, the first thing I want to understand is why the student wants or needs to learn Macedonian. This helps me tailor my lessons choosing appropriate teaching strategies and creating appropriate learning resources. The real excitement comes from the fact that learning the language, you can learn a lot about the customs, food, history, literature, film, music, art and about people's everyday life. I try to incorporate this in my lessons.

USD 5.00/trial
5.0

2,507 บทเรียน

Jadranka

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษามาซิโดเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาบอสเนีย
ภาษาบัลแกเรีย
ภาษาโครเอเชีย
ภาษามอนเตเนโกร
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
+1

I am an experienced instructor and native speaker of Macedonian, Croatian and Serbian. I have many years of experience in teaching, and in 2008 I began to offer online lessons. In my classes, I exclusively use materials in Macedonian, Serbian, Croatian and Bulgarian, as well as own personal materials. It is also worth mentioning that I am a strong supporter of the modern communicative approach.

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 11:00
5.0

2,490 บทเรียน

Jovan

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษามาซิโดเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
+1

The Slavist you need to bring your knowledge of Macedonian to a new level! I have been teaching on Italki since September 2017, and in June 2019 I completed my studies, and I obtained a bachelor's degree in English language and literature. Three years ago, I began studying the Russian language and literature at the state university in Skopje - UKIM, and at the moment I'm in my last year of these studies. My field of studies is directed toward teaching, and my education consists of courses where we were taught how to teach, what methods to use, and which approaches to take in specific situations. I believe that all of this will allow me to help you with any problem that you may face during our lessons.

USD 6.50/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 10:00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ