ภาษาอัมฮาริก teacher Nadir

Nadir

ติวเตอร์ของชุมชน
สอน
ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
พูด
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตึกรึญญา
To celebrate reaching 2000 lessons on italki, I'm preparing a surprise! Stay tuned!
จาก เอธิโอเปียอาศัยอยู่ใน Addis Ababa เอธิโอเปีย (21:42 UTC+03:00)
เกี่ยวกับฉัน
เป็นผู้สอนใน italki ตั้งแต่ 11 Jun 2021
To celebrate reaching 2000 lessons on italki, I'm preparing a surprise that will boost your Amharic to the next level! Stay tuned!
5.0
คะแนน
377
ผู้เรียน
2457
บทเรียน
100%
การเข้าเรียน
100%
ตอบสนอง

ภาษาอัมฮาริก บทเรียน

บทเรียนแบบทดลอง
246 lessons completed
USD 15.00+
Amhairc Lesson
A1 -  B1

ทั่วไป

1,678 lessons completed
USD 12.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 5%
Long-term Students (Amharic lesson / Conversation Practice)
A2 -  C2

การฝึกสนทนา

364 lessons completed
USD 10.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 6%
Conversation Practice
A2 -  C2

การฝึกสนทนา

170 lessons completed
USD 12.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 5%

วันเวลาที่สะดวก

ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของคุณ (UTC+00:00)
การสร้างของฉัน
Vocabulary (1)

235 รีวิว

Student Paul
Paul
บทเรียนภาษาภาษาอัมฮาริก จำนวน 72 บทเรียน
ครูแนะนำ
So awesome! I not only did I have fun, but Nadir challenged my brain! Nadir has a truly remarkable way of teaching, and you do have to put in the work to make it work. He is a very talented, and intelligent man. I'm so honored to be able to learn Amharic! This is fun, even though it's not an easy language for an English speaker like myself to learn. Once you get going, you'll catch on more, and more. Remember that a language doesn't necessarily translate to your native language. A new language is about interpretation. Immerse yourself in the culture, and foods, and most of all the people! With time, and patience you will be successful! Nadir is so helpful with the materials he sends me, and from there I must listen, and read, over and over. He really impressed me, because he went above, and beyond teaching me. I used to be a little doubtful, but now I am certain that in time, with hard work, fluency is very attainable. Don't ever give up. I love me some Habesha! God bless you!!!
21 ส.ค. 2021
Student Tomas Miguel Monstad
Tomas Miguel Monstad
บทเรียนภาษาภาษาอัมฮาริก จำนวน 12 บทเรียน
ครูแนะนำ
Nadir is a quite enthusiastic and supportive teacher , who want you to reach your goal in a funny way and make the lessons understandable and likeable. Previous Ethiopian teachers have been considered way too serious and old schoolers who have a closed mind to how to teach a language but Nadir seems to have broken that code with humorous, engaging tasks and subjects.
27 ก.ค. 2021
Student Susan S
Susan S
บทเรียนภาษาภาษาอัมฮาริก จำนวน 12 บทเรียน
ครูแนะนำ
Nadir is one of the best language teachers I have met! He is very organized and thorough and sends great resources which he has made. Amharic does not have a lot of resources available for English speakers, so everything he has made is even more precious.
11 ก.ค. 2021
Student Paul
Paul
บทเรียนภาษาภาษาอัมฮาริก จำนวน 72 บทเรียน
Great lesson! Learning to read the fidel. 📖
23 มิ.ย. 2024
Student Paul
Paul
บทเรียนภาษาภาษาอัมฮาริก จำนวน 72 บทเรียน
ትምህርቱ ቆንጆ ነበር!
13 พ.ค. 2024
Student Paul
Paul
บทเรียนภาษาภาษาอัมฮาริก จำนวน 72 บทเรียน
ከሁሉም ምርጥ!
24 เม.ย. 2024
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ