ภาษาพม่า teacher KAYTHI KHAING

KAYTHI KHAING

ติวเตอร์ของชุมชน
สอน
ภาษาพม่า
เจ้าของภาษา
พูด
ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาตุรกี
ภาษาฝรั่งเศส
อื่นๆ
จาก พม่าอาศัยอยู่ใน Other ตุรกี (13:51 UTC+03:00)
เกี่ยวกับฉัน
เป็นผู้สอนใน italki ตั้งแต่ 27 Aug 2021
Interest topicMusicTravelFood
Mingalabar! I am Kaythi, from Mandalay Myanmar, currently base in Antalya Turkey and running the hotel business with my husband. I worked as the English-Chinese-Burmese interpreter in the Oil and Gas international company for 13 years.
5.0
คะแนน
129
ผู้เรียน
848
บทเรียน
100%
การเข้าเรียน
99%
ตอบสนอง

ภาษาพม่า บทเรียน

บทเรียนแบบทดลอง
72 lessons completed
USD 5.00+
General Burmese Lessons
A1 -  A2

ทั่วไป

569 lessons completed
USD 10.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 10%
Conversational Burmese
A1 -  C2

ทั่วไป

207 lessons completed
USD 10.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 10%

วันเวลาที่สะดวก

ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของคุณ (UTC+00:00)

62 รีวิว

Student Jamie
Jamie
บทเรียนภาษาภาษาพม่า จำนวน 2 บทเรียน
ครูแนะนำ
Kaythi is a good teacher. She is helpful and very nice. We talk about our interests, interesting cultural anecdotes about Myanmar, and my interest in learning Burmese in Chinese and in English. She is very personable and cares about your needs. Please take a course with her! She's very caring and smart. --- Kaythi 是一个好老师。她乐于助人而且非常友善。我们谈论我们的兴趣、关于缅甸的有趣文化,和我对用汉语和英语学习缅甸语的兴趣。她非常风度翩翩,关心你的需求。请和她一起上课!她非常有爱心和聪明。
20 ธ.ค. 2022
Student Hamish Charles
Hamish Charles
บทเรียนภาษาภาษาพม่า จำนวน 61 บทเรียน
ครูแนะนำ
It has been great learning with Kaythi - she is always very patient (especially if I don't practice due to a hectic work schedule). Kaythi has been excellent at adapting to my learning style, the lessons are always relaxed and fun, and she has been flexible to adjust the lessons if I have any requests. I look forward to more lessons with Kaythi.
3 ก.ค. 2022
Student Benny To
Benny To
บทเรียนภาษาภาษาพม่า จำนวน 2 บทเรียน
Our second lesson went well. We studied another set of vowel letters and practiced reading, also making a few sentences along the way.
15 พ.ค. 2024
Student 雨小娃
雨小娃
บทเรียนภาษาภาษาพม่า จำนวน 18 บทเรียน
Kaythi is very patient and friendly. I always enjoy her lessons. Thanks so much for today's wonderful lesson. Look forward to the next lesson. See you:)
11 พ.ค. 2024
Student Benny To
Benny To
บทเรียนภาษาภาษาพม่า จำนวน 2 บทเรียน
Our first lesson was very structured, using Kaythi's notes. I had ample chance to practice reading the letters using the words given, and pick up some grammar in the process. Thank you!
11 พ.ค. 2024
Student Jules Bannister
Jules Bannister
บทเรียนภาษาภาษาพม่า จำนวน 9 บทเรียน
Another enjoyable lesson. Thank you for teaching me so methodically Kaythi. I really enjoy my lessons and the learning resources you provide are really good - thank you!
2 พ.ค. 2024
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ