ภาษาพม่า
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาพม่า ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 6 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาพม่าที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาพม่า คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

263 บทเรียน

Lin
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาพม่า
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น

Native Burmese teacher with over 4 years of teaching experience ミャンマー語教師、日本語対応可 I enjoy teaching people. I have experience teaching Burmese to several people both on iTalki and in real life.
USD 5.00/trial
5.0

396 บทเรียน

kaythi
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาพม่า
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (กลาง)ภาษาอังกฤษ

+3
I am a freelance teacher in Myanmar, Chinese and English languages. Due to my personal interest in languages, i took the French language class for more then one year and also taught myself Turkish. I have master degree in Environmental Science but my greatest interests are exploring the different cultures and languages. I am looking forward to exploring the languages with you guys!
USD 5.00/trial
5.0

1,723 บทเรียน

Cherry
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาพม่า
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมัน

+3
Burmese teacher with over 8 years of teaching experience I use my own learning materials and according to the learners' perference, I can also prepare the lessons beforehand. I will use Skype video chat so that learners can improve their listening and speaking skills better and more effectively. For writing and reading, I could always help out additionally via mails or chat. Thank you so much!
USD 6.00/trial
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn from selected specialized teachers
5.0

2,364 บทเรียน

Aung Myo
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาพม่า
เจ้าของภาษา

ภาษาทมิฬภาษาอังกฤษ

+2
Professional Teacher with over 5 years experience! ✅ I am a teacher who teaches Burmese and Tamil language over three 3 years online. ✅ As of now, I have already taught over 2,000 lessons online on different platforms. ✅ I have a great experience and I got to know students' requirements and needs from all over the world. ✅ My teaching style would be very flexible and hope you will enjoy the lessons.
USD 5.00/trial
5.0

1,197 บทเรียน

Thomas Chen
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาพม่า
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (กลาง)ภาษาอังกฤษภาษารัสเซีย

+2
In the process of teaching, I have learned patience, care and stress resistance, while also developing the habit of solving and reviewing problems of students. My students are from diverse backgrounds, if you are interested in Sino-Burmese culture, or want to learn a second language, you are in the right place and sign up for my classes! 在教学的过程当中,训练出耐性、细心度与抗压性,也养成在面对问题时,会积极解决与事后检讨的习惯,以求不断改进。阿明老师的学生,来自全世界各地,如果你对中缅文化有兴趣,或是想增加自己第二外语的能力,欢迎您们也来报名上课哦!
USD 8.00/trial
5.0

288 บทเรียน

Cherry
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาพม่า
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น

I graduated from Yangon university of foreign languages specializing in Japanese language and then I completed my second degree in international relations in Shizuoka, Japan. I have been teaching online for around one year and I love it!
USD 5.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ