ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 5092 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

3,174 บทเรียน

Raymond
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาดัตช์ภาษาสเปน

+2
Light-hearted & patient teacher focusing on Dutch and English. As your teacher, prioritizing your needs and potential challenges comes first. I consider myself very laid back and patient. At all times I will provide a comfortable environment for you to ask questions, make mistakes and get challenged from time to time. I'll do my utmost best to make sure of that. Als jouw leraar prioriteer ik jouw wensen en potentiële uitdagingen. Ik beschouw mijzelf ontspannen en geduldig. Te allen tijde zal ik een relaxte omgeving voor jou bieden om vragen te stellen, fouten te maken en af en toe uitgedaagd te worden. Ik zal daar mijn uiterste best voor doen.
USD 15.00/trial
5.0

1,673 บทเรียน

Trent Keyes
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปน

With more than three years of experience teaching English online, I've encountered students of varying ages and learning needs and adapted my classes to the goals of the individual. This ensures they are getting the most out of their time with a native speaker, whether it's practicing pronunciation, grammar or simply having a conversation about any topic that interests the student.
USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 18:00
5.0

22.1k บทเรียน

Scarlet Lorraine
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

Over 18 years of teaching English as a second/foreign language to students from all over the world. Over the years, I have collated useful ESL materials which includes books, audios, weblinks, and videos to expedite the learning process depending on student’s current English level. In addition to that, I help students become self- sufficient by sharing real life language from some my interests which encompasses – trips within the US and abroad, cooking, home decorating, outdoor sports and activities , and major sporting events. I have a wide array of topics for discussion - politics, public holidays, life style in California and the cultural and social values of the US. I work well with students of ages 6-60.
USD 16.00/Hour
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 16:00
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

960 บทเรียน

Karyn Rudd
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+4
IELTS Certified Teacher. TEFL and TESOL Certified. Business English and English Fluency. I really enjoy teaching English. I have been teaching English for a number of years now. I have been a United States trained Medical Massage Therapist specialising in pain relief and pain management. I have also been an Infant Massage Instructor teaching Parents and Care-givers how to massage their babies from the NICU or the Neo-Natal Intensive Care Unit to 3 years of age. So, I am accustomed to teaching and feeling comfortable with teaching and making people feel comfortable in my presence.
USD 14.00/trial
5.0

2,085 บทเรียน

Daniel
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปน

+2
Cambridge University Certified (CELTA) English Teacher With 12 years Experience I design each lesson based on the student's needs. For this, I ask for areas that they hold a specific interest (eg hobbies, academic pursuits, industry etc), then will look for material around this area. This way we build conversational classes - which ALWAYS have CORRECTION & REVISION of learned terms - around areas that the student is either working, or has an interest in. I often find an article or task & will send it before class, then we talk about it in the lesson, and the target language that comes up. I am a subscriber to a paid website that provides these lessons, based on The Guardian and The Economist articles, & this method is very popular with my students.
USD 13.00/trial

ครูสอนบทเรียนแบบทันทีทันใด 52 คน

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

Muhammed
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1,167 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษาอาหรับ (อียิปต์)ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
+4
Certified and Professional ⭐⭐⭐⭐⭐
trialUSD 9.90
Shaheda Chowdhu...
ติวเตอร์ของชุมชน
4.8

148 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษภาษาเบงกอลภาษาฮินดีภาษาอูรดู
+5
"Experienced TEFL Certified Language Teacher: 10 Years of Successful Teaching" (Expert)🌟😀✅
trialUSD 5.00
BilProfessional...
ติวเตอร์ของชุมชน
4.8

127 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษภาษาแอฟริคานส์ภาษาบาโลชิภาษาฮินดีภาษาสินธีภาษาอูรดู
+3
⭐Certified English Tutor from Australia ⭐2 YEARS of experience ⭐Conversational Fluency expert ⭐
trialUSD 5.00
5.0

6,004 บทเรียน

Biz Engl Deut Vera
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาเยอรมัน

+3
IMPROVE your LANGUAGE & COMMUNICATION skills with a professional COACH in business or testing. Over more than a dozen years in Taiwan, I developed my skill-based concept of teaching, with an approval rating from my students of over 95%. I have been teaching all levels of an organization, from engineers as technical support for the sales team to the C-Level in one-on-one sessions to an auditorium of up to 100 students at the leading university in Taiwan. Additionally, I acted as a certified Oral Examiner for the Cambridge Business English Test BEC and developed vast experience in language testing.
USD 12.00/trial
5.0

7,249 บทเรียน

Rance Keating
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+3
A few years ago I was teaching English to mostly kids while working Spain, but then I decided to go travelling around the world teaching adults working professionals using Skype, so that I could make more use of my engineering degree and combine it with English teaching. I was motivated to start teaching English this way because of the amount of knowledge of different cultures and industries/professions that I was able to gain from teaching these lessons. I also like to study language/linguistics etc so that I can use effective methods to help students reach a higher level of fluency with real, solid methods that work.
USD 7.00/trial
4.9

112 บทเรียน

Teacher Veroniccah
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาโซโท

Certified TEFL Teacher| Language specialist | Over 2 years of teaching experience |Bilingual Expert I am an energetic and excited ESL teacher who loves making English learning fun! With my knowledge in modern English and multilingual studies, and my 120-hour TEFL certificate, I'm fully prepared to help students who speak other languages. My classes are interactive and enjoyable, creating a friendly space where everyone can feel comfortable and confident while learning. We'll explore grammar, vocabulary, and practice conversations together, so you can become fluent in English and discover your love for the language. Let's start this exciting learning journey – join me, and together, we'll make your English dreams come true!
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
5.0

4,971 บทเรียน

Helen H
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาเดนมาร์ก

+1
Qualified and highly experienced teacher of IELTS, FCE, CAE, CPE and General English I am a professional, highly qualified English language teacher with both CELTA and DELTA qualifications and many years of extensive English teaching experience. I have taught a wide range of language learners of all levels and nationalities, privately, in schools and universities, in companies, summer camps and one-to-one. I have been a Cambridge oral examiner and have taught FCE, CAE and CPE with excellent exam results. I was also an Assistant Director of Studies in Poland, where I provided support, training and observation of teachers. I have taught in-company Business English classes for CEOs and administrative staff and English for Tourism when I lived in San Diego and Barcelona.
USD 25.00/trial
ว่างin 3 days เวลา 08:00
5.0

1,803 บทเรียน

Sofia ☀️
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ

ภาษากรีก

+3
Learning made fun & productive! I invite you to this unique language journey :) 🗣️ I like tailoring the lesson around my students, focusing on what they are more interested in and what they find useful in their language journey. Given that every single person is unique, I aim to create a personalized plan that includes realistic and achievable goals we can set together. I encourage my students to make mistakes and learn from them, while providing and repeating explanations as many times as needed. I also have lots of homework and explanatory worksheets to send, while I am always open to requests and suggestions that will optimize this learning experience :)
USD 10.00/trial
5.0

962 บทเรียน

David Sethathi
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาโซโท

Certified TESOL teacher with over 3 years of teaching experience. I have 120-hr TESOL certificate and two years teaching English both online and in classroom. I have taught students of different levels, from the beginner level to advanced level. I am an enthusiastic and dedicated teacher. I love to help people to grow and prosper. I am a patient and friendly person. 🏆I CAN HELP YOU IMPROVE THE FOLLOWING: ⭐Speaking - Conversation English ⭐Pronunciation ⭐Vocabulary ⭐Fluency ⭐Reading and Writing 💰 BUSINESS ENGLISH 💰 Interview Preparation 💰 Business language and vocabulary 💰 Presentation preparation
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
4.9

40 บทเรียน

Teacher Lulue
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาโซโทซูลู

+1
Certified IELTS Teacher with over 3 years of experience. " " I believe I have the qualities of a good teacher that include patience, dedication, a positive attitude and a strong passion for teaching. My lessons are unique and I cater for every students needs and I have different lesson introductions and objectives. I am a teacher who evaluates all her lessons so that I am able to help my students reach their highest potential and achieve their learning goals. I ensure to listen to my student's needs and give them as much opportunity to speak the English Language. I am a fun, enthusiastic and an optimistic teacher.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
5.0

1,866 บทเรียน

Josias 조시아
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ

ภาษาเยอรมันภาษาโปรตุเกสภาษาเกาหลี

+1
Masters in Language Education, specializing in 1:1 online teaching; grounded in the latest research What sets me apart is my deep understanding of how the brain works for language learning. With an understanding of cognitive psychology and extensive experience teaching as well learning myself 4 languages to high proficiency, I have developed an innovative and research-based teaching methodology that maximizes your language acquisition and retention. I exercise common sense and respect in my classes. My goal is for you to learn the language so that you can use it to be successful in many other areas of your life. Actually, I envy you that you have the opportunity to have someone who understands so much about language learning. It's not just about grammar and vocab; it goes much deeper =)
USD 22.00/Hour
5.0

11.9k บทเรียน

Simon • 专家教师 • IELTS
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน (กลาง)ภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศส

TESOL 高级认证 I have taught over 10,000 lessons on italki, and I am skilled in teaching both kids and adults. Under my approach, many of my students have achieved fluency, and excellent scores in standardized tests like IELTS and HSK. I have also researched and self-created contents for over 500+ daily scenarios, each dialogue is specially designed, so grammar structures are taught naturally through the dialogues, to ensure easy understanding. These topics pretty much cover every possible scenario in life, so you can be sure that you would reach a near native level of vocabulary after learning them.
USD 41.90/trial
5.0

3,699 บทเรียน

Eva Moore
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ

ภาษาสวีเดนภาษาฮีบรูภาษาสเปน

+1
I’ve been learning how to speak a language in different ways (traditional- in school and natural-like a child) and the natural way is by far the most stimulating and motivating way. My classes will be mostly conversational because that is the most efficient way to reach your goal: To Speak Swedish! We will personalize every class to your abilities and goals. I can help you with everything from grammar, preparation for Swedish exams, new vocabulary etc. I am patient and understanding, I have been where you are, the hardest is to begin! Life is a constant learning process that never ends. Every day we are learning new things and improving as long as we stay curious and engaged.
USD 8.00/trial
4.8

1,088 บทเรียน

TENONFO ZOMESSI . A
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาฝรั่งเศส

+1
Professeur Bilingue avec 09 ans d'expérience professionnelle. I am a bilingual teacher with 08 years of teaching experience. I have a Bachelors degree and two masters degree in the science domain. I have had the privilege to teach students from all over the seven continents of world. I enjoy working with students who are learning French for their first time. I feel happy when working with my students who are preparing for language test or exams because, i share their joy when they succeed. The exercises and activities that i practices with my students during my lessons are so numerous that i chose base on the students level and objectives. Am very talented in running conversational classes because i have a lot of exciting topics of discussion.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 18:00
5.0

1,811 บทเรียน

Kira- Tech English
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปน

English for Tech Interviews/Agile Meetings Over my career, I've worked with hundreds of students learning English for professional reasons. The most successful of these students have a few things in common: - External motivation - Time to commit - Willingness to define their language gaps In our sessions, we will find those language gaps and address them together. I take a communicative approach to teaching- you will learn best by doing the things you need to do at work. We will prioritize activities that reflect your day to day interactions.
USD 15.00/trial
ว่างin 3 days เวลา 12:00
5.0

6,171 บทเรียน

Niko Chitashvili
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ

ภาษาจอร์เจียภาษารัสเซีย

+1
Group classes upon request! Specify aim, number of students, current level. Individual rate applied. I consider myself a legit teacher for the following reasons: * Have a strong work ethic * There's a strong language teaching tradition in my family that I've apparently inherited. My mother is a Russian teacher, while my grandmother was a Georgian language and Literature teacher * Have been teaching people from all around the world for 5 years with a great success * Speak all 3 languages without any thick regional accents * Experienced in teaching people of all ages, from very different backgrounds * Perfectionist to the core * Friendly, fun, punctual, and patient
USD 10.00/trial
ว่างin 3 days เวลา 10:00
5.0

3,350 บทเรียน

Ilias Brahim
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ

ภาษาอาหรับภาษาฝรั่งเศสภาษาอาหรับ (มาเกร็บ)ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)

+3
Professor focused on making your dreams come true. let's achieve your goals. I am available 24/7 I have a lot of experience in langage teaching. I have experience in public education, the private sector and language certifications. I work with learners at all ages. I challenge my self to see all my learners reach theirs goals. I am also very dynamique and very flexible. I am passionate about science and technologies. I love to travel and share my experience with you.
USD 12.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:00
5.0

3,121 บทเรียน

Steve - Business
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+4
Improve Fluency-IT Industry Executive Turned Business Communication Coach - 30+ Years of Experience I have been teaching English both online and in the classroom for 5 years and prior to this was running Business Skills Workshops. Skills like Negotiation skills, Conflict Management, Organisational skills, Creative Thinking, Emotional Intelligence and many more. If you have a good level of English already and want to improve the way you communicate, speak more confidently, or have people sit up and take notice of you in meetings then lets get to work.
USD 15.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำถามที่พบบ่อย

ครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์คือบุคคลที่ติดต่อกับคุณทางออนไลน์และสอนภาษาอังกฤษแก่คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด การเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ทั้งยังช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และคุณสามารถเรียนที่บ้านได้
แต่อะไรคือความแตกต่างระหว่างครูประจำชั้นในห้องเรียนกับครูออนไลน์ ครูประจำชั้นในห้องเรียนเป็นครูมืออาชีพที่สอนตามหลักสูตรที่กำหนดให้กับนักเรียนบางคนในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด ส่วนครูภาษาอังกฤษออนไลน์คือบุคคลที่ใส่ใจคุณและความต้องการของคุณอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแก่คุณ

ข้อดีของการมีครูภาษาอังกฤษออนไลน์คือ:
*ครูภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวของคุณจะมอบประสบการณ์บทเรียนที่ยืดหยุ่นและมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายมากขึ้น
*ครูภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
*คุณสามารถเรียนรู้ได้โดยใช้ครูภาษาอังกฤษหรือติวเตอร์แบบส่วนตัวตามจังหวะและความสะดวกสบายของคุณได้
*การเรียนกับครูแบบส่วนตัวทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทุกเมื่อและสามารถจัดตารางการเรียนรู้ตามงบของคุณได้
*ครูภาษาอังกฤษออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ทันทีเมื่อมีปัญหาใด ๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษ
*ครูหรือติวเตอร์ภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวสามารถกระตุ้นและช่วยเสริมความมั่นใจให้คุณในการพูดภาษาอังกฤษได้

ปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์หลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับครูออนไลน์ เช่น italki, Verbling, Preply เป็นต้น แต่การหาครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นท่ามกลางตัวเลือกที่มากมาย เหตุใดฉันจึงแนะนำให้ใช้ italki เพื่อค้นหาครูสอนภาษาอังกฤษของคุณ ประโยชน์ของการจ้างครูภาษาอังกฤษออนไลน์บนแอปหรือเว็บไซต์ italki:

*ครูภาษาอังกฤษของ italki สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนรู้ภาษาให้เหมาะกับระดับภาษาและความชอบในการเรียนรู้ของคุณได้
*ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีเทคนิค การออกเสียง สัทศาสตร์ และไวยากรณ์มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจ คุณอาจต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษจากครูผู้สอนของคุณเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ดีขึ้น ครูภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณจะเน้นที่ความต้องการของคุณและช่วยคุณแก้ไขข้อสงสัยต่าง ๆ
*การเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์บน italki นั้นถูกกว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น ๆ
*มีการจัดตารางเรียนที่ยืดหยุ่นได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกสำหรับคุณ
*บทเรียนออนไลน์ราคาประหยัดที่ถูกกว่าการเรียนกับแบบพบปะครูผู้สอนถึง 30%
*ชั้นเรียนเฉพาะบุคคล: มีการปรับแผนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของคุณตั้งแต่การสนทนาเพื่อการเรียนรู้หรือไวยากรณ์ การเตรียมตัวสอบ การทำธุรกิจ ฯลฯ
*ตัวเลือกที่หลากหลายตั้งแต่ครูที่ผ่านการรับรองไปจนถึงติวเตอร์ชุมชน: คุณสามารถเลือกครูมืออาชีพเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ หรือติวเตอร์ในชุมชนเพื่อฝึกฝนแบบเป็นกันเอง
*บทเรียนทดลองเริ่มต้นที่ $5 ต่อบทเรียนสำหรับการทดลองเรียน
br>*ฝึกภาษาฟรี: คุณสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาฟรีกับชุมชนของเราโดยถามคำถามหรือเขียนรายการในสมุดบันทึกเพื่อรับคำติชมเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และอื่นๆ
*การชำระเงินต่อบทเรียน: คุณสามารถเติมเงินในกระเป๋าเงิน italki และชำระเงินต่อบทเรียนโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกรายเดือน ค่าธรรมเนียมการจอง หรือข้อผูกมัดใด ๆ
*เข้าร่วม Language Challenge ฟรี: คุณสามารถเข้าร่วม Language Challenge ได้ โดยการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง และลุ้นรับรางวัลสำหรับการเรียนรู้
*โบนัสในการแนะนำเพื่อน: คุณและเพื่อนของคุณจะได้รับโบนัสมูลค่า $10 หลังจากเพื่อนที่คุณแนะนำชำระเงินซื้อเครดิต italki มูลค่า $20 ขึ้นไป

ครูภาษาอังกฤษออนไลน์แบบมืออาชีพคือผู้ที่มีประสบการณ์ในการมอบความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่คุณ เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง และการสนทนา สิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ วัฒนธรรม หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่คุณสนใจในบทเรียนของผู้สอน พวกเขาจะพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถทางภาษาที่แตกต่างกันของคุณ

หลังจากจองบทเรียนภาษาอังกฤษบน italki แล้ว คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการการเรียนรู้ในปัจจุบันของคุณกับครูของคุณก่อนหรือในระหว่างบทเรียนแรกของคุณได้ เพื่อให้ครูผู้สอนรู้ระดับภาษาของคุณและแนะนำแผนการเรียนที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความสามารถทางภาษาของคุณ

มีเคล็ดลับมากมายในการเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน

* ค้นหาติวเตอร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ การเรียนภาษาอังกฤษกับครูออนไลน์นั้นสะดวกมาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงเรียน ติวเตอร์ออนไลน์จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงจากเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ เป็นวิธีที่ง่ายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่บ้าน

* การพูดภาษาอังกฤษให้เสียงดังเสมอ โดยนิสัยที่เป็นประโยชน์ในการพูดภาษาอังกฤษให้เสียงดังนั้นจะช่วยให้คุณเสริมสร้างความจำของคำและประโยคที่คุณพูด หากคุณพูดภาษาอังกฤษได้มากในชีวิตประจำวัน คุณจะสามารถจับทางของภาษาได้

* การอ่านข่าวภาษาอังกฤษหรือท่องเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ มันน่าเบื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือเรียนใช่ไหม หากเป็นเช่นนั้นคุณสามารถลองอ่านหรือฟังข่าวภาษาอังกฤษหรือท่องเว็บไซต์ภาษาอังกฤษบางเว็บไซต์ได้ เช่น YouTube, BBC, CNN, The New York Times, Wikipedia, Google ฯลฯ บนเว็บไซต์เหล่านี้คุณจะพบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากมาย อ่านบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ จดบันทึก และศึกษาสำนวนภาษาอังกฤษท้องถิ่นที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์บนแอป italki จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาของบทเรียนและประสบการณ์ของครู
ตัวอย่างเช่น การเรียนกับครูภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ $12 - $15 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การเรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ชุมชนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ $9 - $14 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาเฉลี่ยของบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 60 นาทีบนแอป italki นั้นเพียงแค่ $10!