Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

  • Thực hiện bài học tùy chỉnh 1 thầy kèm 1 trò được hàng triệu người dùng tin tưởng
  • Học với giáo viên đã được chứng nhận mà phù hợp với ngân quỹ và thời khóa biểu của bạn
  • Kết nối với cộng đồng toàn cầu của những người học ngôn ngữ

Lựa chọn từ hơn 150+ ngôn ngữ

Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Ý
Tiếng Đức
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Ả Rập
Thêm
5.0

464 Bài học

Kent

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Trung
+1

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 9.00

5.0

110 Bài học

Daniel BG

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Khác

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 5.00

5.0

1066 Bài học

Aliwyn Cole

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Đức

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 5.00

5.0

4180 Bài học

Vema

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog)

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 5.00

5.0

737 Bài học

Simon the American

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Pháp

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 7.00

5.0

896 Bài học

Belle

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Trung
Tiếng Anh

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 15.00

5.0

332 Bài học

Ryan Storr

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Khác

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 10.00

5.0

198 Bài học

Michael

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Pháp
+3

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 5.00

Nghe điều đó từ học viên của chúng tôi