Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

  • Thực hiện bài học tùy chỉnh 1 thầy kèm 1 trò được hàng triệu người dùng tin tưởng
  • Học với giáo viên đã được chứng nhận mà phù hợp với ngân quỹ và thời khóa biểu của bạn
  • Kết nối với cộng đồng toàn cầu của những người học ngôn ngữ
english teacher
Tiếng Anh7286 Các giáo viên
japanese teacher
Tiếng Nhật1184 Các giáo viên
spanish teacher
Tiếng Tây Ban Nha3799 Các giáo viên
chinese teacher
Tiếng Trung1363 Các giáo viên
french teacher
Tiếng Pháp1295 Các giáo viên
italian teacher
Tiếng Ý1015 Các giáo viên
german teacher
Tiếng Đức687 Các giáo viên
all teacher
Thêm20000+ Các giáo viên

Lựa chọn từ hơn 150+ ngôn ngữ

Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Ý
Tiếng Đức
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Ả Rập
Thêm
5.0

715 Bài học

Lavinia

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Pháp

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 0.00

5.0

1824 Bài học

Felix T

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Pháp

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 0.00

5.0

273 Bài học

Molly Brawer

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Pháp

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 0.00

5.0

605 Bài học

Lee

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 0.00

5.0

163 Bài học

Gemma McGovern

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Ý

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 0.00

5.0

81 Bài học

Ivona

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Croat-ti-a
+1

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 0.00

5.0

1522 Bài học

Tersha

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 0.00

5.0

467 Bài học

Christian Carter

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Khác

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 0.00