Luyện tập làm nên hoàn hảo! Hãy đưa kiến thức của bạn vào bài thi

Những câu hỏi và bài tập được cộng đồng phát triển nhắm vào người học ngôn ngữ ở mọi trình độ. Hãy bắt đầu với bộ bài kiểm tra cho người mới bắt đầu và phát triển hành trình của bạn đến các bộ nâng cao hơn.

Bộ bài kiểm tra theo xu hướng

Xem thêm
5 Bài kiểm tra · 46 Đã tham gia kiểm tra
Deutsche Redewendungen
Tổng quátTrình độ trung cấp
5 Bài kiểm tra · 50 Đã tham gia kiểm tra
Wie sagt man das?
Đàm thoạiNgười mới bắt đầu
5 Bài kiểm tra · 48 Đã tham gia kiểm tra
Verben
Từ vựngNgười mới bắt đầu

Các bài kiểm tra phổ biến

Xem thêm
1 Th12 2023 11:09 · 207 Đã tham gia kiểm tra
The cat _________ on the window sill all day yesterday.
Tổng quátTrình độ trung cấp
1 Th12 2023 09:59 · 153 Đã tham gia kiểm tra
_______ you going ______ wash your car this afternoon?
Tổng quátTrình độ trung cấp
1 Th12 2023 10:02 · 110 Đã tham gia kiểm tra
What ______ the weather _______ in Las Vegas the day before yesterday?
Tổng quátTrình độ trung cấp
1 Th12 2023 08:54 · 117 Đã tham gia kiểm tra
"She has ___ cats at home."
Tổng quátTrình độ trung cấp
1 Th12 2023 00:07 · 240 Đã tham gia kiểm tra
"They ___ to Korea every summer."
Tổng quátTrình độ trung cấp
1 Th12 2023 09:55 · 76 Đã tham gia kiểm tra
What ______ you _______ to know?
Tổng quátTrình độ trung cấp

Dùng ứng dụng italki và thực hiện việc học tập của bạn mọi nơi

Một hộp công cụ học tập, ở ngay trong lòng bàn tay của bạn!
Sử dụng các công cụ học tập của italki để hoàn thành các bài tập và chia sẻ với người học khác hoàn toàn miễn phí ở trang Cộng đồng italki.
download italki on App Store