Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng Trung Quốc (Quan thoại) tốt nhất cho bạn.

1123 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng Trung Quốc (Quan thoại) trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng Trung Quốc (Quan thoại) trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

4.8

1 bài học

Jacqueline
Certificated teacher with over 10 years of teaching Chinese as a first and second language.
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

744 bài học

Ben
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Thái
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
5.0

941 bài học

Halimulati Xiao...
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Duy Ngô Nhĩ
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

852 bài học

Rong 中文课
A native Chinese speaker & Certified teacher with work experience
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

404 bài học

Yiru Vicky
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00

9 Giáo viên Bài học Tức thời

Chúng tôi có các giáo viên sẵn sàng có bài học với bạn ngay bây giờ! Hãy tìm một giáo viên và bắt đầu học.

Xia Huang
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

421 bài học

SPEAKS :Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)Bản ngữTiếng Anh
+2
I help turn Chinese language learners into Chinese speakers. Follow me for podcasts and more
học thửUSD 8.00
Mandy Guo
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

2762 bài học

SPEAKS :Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)Bản ngữTiếng Trung Quốc (Khác)Tiếng Anh
+1
🎈Certified Mandarin teacher with 7000+ sessions of teaching experience
học thửUSD 12.00
Helen Tian
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

4379 bài học

SPEAKS :Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)Bản ngữTiếng Anh
9 years of 1-on-1 teaching online, specialized in helping beginners
học thửUSD 8.00
5.0

2497 bài học

Shay
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Khác)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

123 bài học

51nodoubt嘻嬉戏中文
超有趣的中文课
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
5.0

433 bài học

Nana Xie
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 22.00
5.0

43 bài học

Yuly Fu
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Nhật
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

16 bài học

唐贵芳
I have taught 6 students from different countries. 已经教过6个来自不同国家的学生。
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

474 bài học

Lisa Love Kids
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.90
Học phí theo giờ từ
USD 18.75
4.9

737 bài học

Candy
From today until the end of July, there will be a super discount if you book a lesson.
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
5.0

360 bài học

妮妮Anne
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Nhật
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
5.0

1 bài học

KellyDing
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
5.0

4505 bài học

歆霏Hermione
4.5+ years of teaching experience; have taught 4500+ Chinese lessons🎁
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Khác)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 19.80
5.0

292 bài học

Jing
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 30.00
5.0

421 bài học

Elaine H.(Yì)
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Khác)
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
5.0

2142 bài học

徐云云
国际学校任职 6年专业教授儿童经验
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Nhật
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 22.00
5.0

32 bài học

Lan Yao
Good teacher with 4 years experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
5.0

177 bài học

Chen Chen
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Trung Quốc (Khác)
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD