Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng Trung Quốc (Quan thoại) tốt nhất cho bạn.

1145 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng Trung Quốc (Quan thoại) trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng Trung Quốc (Quan thoại) trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

5.0

1665 bài học

Joshua Gao
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
5.0

134 bài học

Debbie Wang
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Hebrew
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

377 bài học

Dinah(kids&adul...
Use the new Internet video material .Four years of teaching experience.
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học thử nghiệm 30 phút
USD 9.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

467 bài học

王艾希
200% patience + Happy classroom ,mandarin practice
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Khác)
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
5.0

49 bài học

何婷~Haley
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 19.00

5 Giáo viên Bài học Tức thời

Chúng tôi có các giáo viên sẵn sàng có bài học với bạn ngay bây giờ! Hãy tìm một giáo viên và bắt đầu học.

Lydia Xin
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

438 bài học

SPEAKS :Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)Bản ngữTiếng Anh
+2
Learn what you need, at your own pace!/ Professional & Flexible & Patient/ Private & Group Lessons
học thửUSD 14.00
Sai
Giáo viên chuyên nghiệp
5.0

860 bài học

SPEAKS :Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)Bản ngữTiếng Anh
SPEAKING COACH
học thửUSD 9.90
Robert Lin ( 林冠...
Gia sư cộng đồng
5.0

347 bài học

SPEAKS :Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)Tiếng TháiTiếng AnhTiếng Trung Quốc (Khác)
+2
Certified Thai , Chinese and English Language with 4 years teaching experience
học thửUSD 9.00
5.0

54 bài học

Wenwen
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Khác)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 18.00
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
5.0

358 bài học

妮妮Anne
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Nhật
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
5.0

16 bài học

唐贵芳
I have taught 6 students from different countries. 已经教过6个来自不同国家的学生。
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

352 bài học

GuoJun
有六年教学经验,性格开朗,善于引导学生!
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
5.0

767 bài học

Diana Tang 郑秋子
Experienced TESOL teacher (fluent in Chinese), teach grammar, over 6 years experience
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Anh
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Malay
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.90
5.0

33 bài học

Coco_He
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

100 bài học

Naomi
Me:🧜🏻‍♀️🦋💡💛🏜 My personality: 🤩🌵🐈🤪🎀😆 Our class will be like:🌱🌼🌳🍏with🤩🤪😆
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
5.0

189 bài học

Shirley / Phươn...
Native speaker with standard accent, HaNội accent( vietnamese)
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
5.0

69 bài học

Jeff Fu
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
5.0

1185 bài học

Cristina
4+ years experience丨Enthusiastic and fun丨Offer useful materials
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Khác)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 15.00
Học phí theo giờ từ
USD 29.00
5.0

202 bài học

Sherry
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Tiếng Đức
Tiếng Anh
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

291 bài học

Jing
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 30.00
5.0

842 bài học

Rong 中文课
A native Chinese speaker & Certified teacher with work experience
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

32 bài học

Lan Yao
Good teacher with 4 years experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
5.0

123 bài học

51nodoubt嘻嬉戏中文
超有趣的中文课
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD