Bắt đầu học ngay

Thành thạo một kỹ năng vượt thời gian, khám phá các góc nhìn mới và kết nối với những con người tuyệt vời ở khắp nơi trên thế giới.

Quét mã số QR

Bắt đầu học ngay

Thành thạo một kỹ năng vượt thời gian, khám phá các góc nhìn mới và kết nối với những con người tuyệt vời ở khắp nơi trên thế giới.

Cài đặt ngay

Xem italki cung cấp những gì

1-on-1 language lessons
Bài học 1 thầy kèm 1 trò
Tìm giáo viên từ trên khắp thế giới chia sẻ các ngôn ngữ, tiếng địa phương và văn hóa của họ.
Language learners from all over the world
Luyện tập miễn phí
Hãy gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm với hàng triệu người học ngôn ngữ từ hơn 190 quốc gia.
Multiple ways to learn languages
Nhiều cách thức để học
Lựa chọn và phối hợp các công cụ, nội dung khác nhau để có một trải nghiệm học tập được thiết kế riêng.

Nghe điều đó từ học viên của chúng tôi

italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites