Bắt đầu học ngay

Thành thạo một kỹ năng vượt thời gian, khám phá các góc nhìn mới và kết nối với những con người tuyệt vời ở khắp nơi trên thế giới.

Quét mã số QR

Bắt đầu học ngay

Thành thạo một kỹ năng vượt thời gian, khám phá các góc nhìn mới và kết nối với những con người tuyệt vời ở khắp nơi trên thế giới.

Xem italki cung cấp những gì

1-on-1 language lessons
Bài học 1 thầy kèm 1 trò
Tìm giáo viên từ trên khắp thế giới chia sẻ các ngôn ngữ, tiếng địa phương và văn hóa của họ.
Group classes
Lớp học Nhóm
Fun and engaging online group classes designed and led by expert teachers.
Language learners from all over the world
Luyện tập miễn phí
Hãy gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm với hàng triệu người học ngôn ngữ từ hơn 190 quốc gia.

Hear it from italki learners

italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites
italki is trusted by authoritative websites