Học tập cùng nhau càng tốt hơn!

Kiếm phần thưởng bằng cách giới thiệu bạn bè đến italki! Sau khi họ mua $20, bạn sẽ nhận được $10 và họ sẽ nhận được $5!
Copy and share your code
To earn rewards, remind your friend to enter "My profile", select "redeem", and enter the referral code within 24 hours of registration.

Hãy đưa bạn bè theo cùng và kiếm những phần thưởng!

earn_step1
Mời các bạn bè
Gửi cho một người bạn lời mời thông qua email, mạng xã hội hoặc bằng liên kết tiếp thị giới thiệu cá nhân của bạn.
earn_step2
Mua hàng
Khi bạn bè của bạn mua Tín dụng italki trị giá $20 hay nhiều hơn, cả hai bạn sẽ nhận được phần thưởng.
earn_step3
Kiếm tiền cùng nhau
Bạn sẽ nhận được $10 và bạn của bạn sẽ nhận được $5 bằng Tín dụng italki!

Hear from italki learners

Theo dõi Các lời mời của Bạn

Theo dõi số Tín dụng italki của bạn tăng lên khi có thêm bạn bè của bạn đăng ký với italki!

Điều khoản và Điều kiện

  • After you invite a friend to italki and their purchases reach $20 italki Credits, you'll both earn a reward! You'll earn $10 and your friend will earn $5.
  • Purchases using gift cards or coupons do not count toward the $20 purchase requirement. 
  • New users who have not made a purchase can redeem the referral code within 24 hours after registration. 
  • New users can only be referred once either through a ref-code or an inviting link.
  • If your friends have received referral rewards before, you will not be able to get new rewards. Each person can only enjoy a referral reward once.
  • Những người dùng mà giới thiệu chính họ thì không có đủ điều kiện để tham gia vào chương trình giới thiệu.
  • Bất cứ ai lạm dụng chương trình giới thiệu sẽ không nhận được các phần thưởng giới thiệu và tài khoản của người đó có thể bị đình chỉ.
  • Những hoạt động mua giả mạo sẽ không được nhận phần thưởng giới thiệu.
  • Tất cả những quyết định đưa ra bởi italki là cuối cùng.