Học tập cùng nhau càng tốt hơn!

Kiếm phần thưởng bằng cách giới thiệu bạn bè đến italki! Sau khi họ mua $20, bạn sẽ nhận được $10 và họ sẽ nhận được $5!
italki referral image

Hãy đưa bạn bè theo cùng và kiếm những phần thưởng!

earn_step1
Mời các bạn bè
Gửi cho một người bạn lời mời thông qua email, mạng xã hội hoặc bằng liên kết tiếp thị giới thiệu cá nhân của bạn.
earn_step2
Mua hàng
Khi bạn bè của bạn mua Tín dụng italki trị giá $20 hay nhiều hơn, cả hai bạn sẽ nhận được phần thưởng.
earn_step3
Kiếm tiền cùng nhau
Bạn sẽ nhận được $10 và bạn của bạn sẽ nhận được $5 bằng Tín dụng italki!

Theo dõi Các lời mời của Bạn

Theo dõi số Tín dụng italki của bạn tăng lên khi có thêm bạn bè của bạn đăng ký với italki!

Điều khoản và Điều kiện

  • Sau khi bạn mời một người bạn đến italki và số tiền họ mua đạt đến $20 bằng tín dụng italki, cả hai bạn đều sẽ nhận được phần thưởng! Bạn sẽ kiếm được $10 trong khi bạn của bạn sẽ được $5. Các đơn hàng được tính bắt đầu từ ngày 20 tháng 1, giờ phối hợp quốc tế UTC0:00. Những đơn hàng sử dụng thẻ quà tặng hoặc phiếu giảm giá sẽ không được tính vào số tiền $20 theo yêu cầu này. Nếu bạn của bạn đã nhận phần thưởng tiếp thị giới thiệu trước đó, cả hai bạn sẽ không thể nhận các phần thưởng mới. Mỗi người chỉ có thể được nhận phần thưởng này một lần.
  • Những người dùng mà giới thiệu chính họ thì không có đủ điều kiện để tham gia vào chương trình giới thiệu. Bất cứ ai lạm dụng chương trình giới thiệu sẽ không nhận được các phần thưởng giới thiệu và tài khoản của người đó có thể bị đình chỉ.
  • Những hoạt động mua giả mạo sẽ không được nhận phần thưởng giới thiệu.
  • Tất cả những quyết định đưa ra bởi italki là cuối cùng.