Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng Hàn Quốc tốt nhất cho bạn.

367 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng Hàn Quốc trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

4.9

142 bài học

Hye-jin
💐 Hye-jin 🌸 Experienced SPEAKING 📣 & GRAMMAR EXPERT 🎉🎉 🍀 5+ years experience 🍀
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
5.0

2755 bài học

Grace
I'll get you from 0 to CONVERSATIONAL in a short period of time.
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Thái
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng In-đô-nê-xi-a
Tiếng Nhật
Học thử nghiệm 30 phút
USD 20.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
5.0

584 bài học

Shawn
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Anh
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học phí theo giờ từ
USD 17.00
5.0

4455 bài học

Jinju Kim
7 years of teaching experience on Italki.
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 9.00
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
5.0

1378 bài học

Sungjin Lee
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.00

5 Giáo viên Bài học Tức thời

Chúng tôi có các giáo viên sẵn sàng có bài học với bạn ngay bây giờ! Hãy tìm một giáo viên và bắt đầu học.

Dylan
Gia sư cộng đồng
5.0

2484 bài học

SPEAKS :Tiếng Hàn QuốcBản ngữTiếng Anh
Passionate Korean tutor with years of experience
học thửUSD 8.99
Sujung수정🌟
Gia sư cộng đồng
4.8

94 bài học

SPEAKS :Tiếng Hàn QuốcBản ngữTiếng Trung Quốc (Quan thoại)Tiếng Anh
🌟한국어 배우고 친구 만들기! 我们学韩语交朋友吧!Let‘s learn Korean and make friends!
học thửUSD 5.99
Jane^^
Gia sư cộng đồng
5.0

524 bài học

SPEAKS :Tiếng Hàn QuốcBản ngữTiếng Trung Quốc (Quan thoại)Tiếng Anh
I'll be one of the most patient and supportive tutor you've ever had!^^
học thửUSD 8.00
5.0

863 bài học

Hyunhee Park
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
4.9

2481 bài học

JUNG GYUSUNG
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 15.50
Học phí theo giờ từ
USD 26.40
5.0

5104 bài học

Eileen
Certified Language Teacher with 14+ Years Experience - Conversation, Exam, Business, & Kpop Culture
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 20.00
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
5.0

931 bài học

Soo (수연)
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Anh
Tiếng Hàn Quốc
Học thử nghiệm 30 phút
USD 15.00
Học phí theo giờ từ
USD 30.00
5.0

705 bài học

Shinae
Let's build your skills, confidence, and learn something new in every class! Ready?! 하자!
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

863 bài học

Woncheol
Certified Korean teacher with over 8 years of teaching experience
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

2981 bài học

Muyoung
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 9.00
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
5.0

811 bài học

송재호
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

2191 bài học

Soona Lee
Encouraging, Engaging, Passionate, Positive teacher♥
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

1490 bài học

Min
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
5.0

1750 bài học

⭐Learn with Kin
A teacher like your best friend 😄 Immersion 🤗 亲和力满满,经验满满
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc
Học thử nghiệm 30 phút
USD 14.88
Học phí theo giờ từ
USD 5.00
5.0

424 bài học

⭐Dowon⭐
Hello! friendly and patient teacher with over a few years of teaching experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
5.0

1198 bài học

JE Lim
👩🏻‍🎓B.A. in Korean & English Language 👩🏻‍🏫2 years of teaching experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

753 bài học

Lore 🌸 로레 Лоре...
🌷👩‍🏫Patient and friendly|TPRS-CI | Certified Spanish and Korean Teacher |+ 4 years exp.|한국어 구사📚✅
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Bồ Đào Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
5.0

1216 bài học

Ashley Lee
Achieve your goal in the shortest and easiest way!
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 22.00
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD