Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng Tây Ban Nha tốt nhất cho bạn.

3036 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng Tây Ban Nha trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

5.0

252 bài học

Ania
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
5.0

146 bài học

Maria del Pilar
Graduated in humanities and languages with more than six years of experience as a teacher
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
5.0

357 bài học

Josué Daniel
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Nga
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.15
Học phí theo giờ từ
USD 7.99
5.0

436 bài học

Alejandra Herná...
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
4.9

482 bài học

Abel
Spanish tutor with over 2 years of experience. Patient, funny, and willing to help you!
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 7.00

9 Giáo viên Bài học Tức thời

Chúng tôi có các giáo viên sẵn sàng có bài học với bạn ngay bây giờ! Hãy tìm một giáo viên và bắt đầu học.

Kevin Español F...
Gia sư cộng đồng
5.0

1210 bài học

SPEAKS :Tiếng Tây Ban NhaBản ngữTiếng Pháp
+1
Profesor de Español con más de 1 año de experiencia
học thửUSD 5.00
Jose Hernandez
Gia sư cộng đồng
5.0

121 bài học

SPEAKS :Tiếng Tây Ban NhaBản ngữ
+2
ING Jose Valles
học thửUSD 5.00
David
Giáo viên chuyên nghiệp
4.9

17 bài học

SPEAKS :Tiếng Tây Ban NhaBản ngữ
+2
Profesor de Español con Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera.
học thửUSD 10.00
5.0

2051 bài học

Roxanna Penagos
👩🏼🏫Todos los niveles Adultos🐰Conversación✨
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

1966 bài học

Shadia
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

1461 bài học

Karen Guzmán
Tengo 3 años de experiencia 👩‍🎓 soy especialista en español conversacional y gramática
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
4.9

218 bài học

Juliana Pérez
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

1030 bài học

Maria Belén Lun...
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 14.00
5.0

326 bài học

ANGIE
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 30.00
5.0

2039 bài học

Melany
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 6.50
5.0

79 bài học

Gonzalo
剛搬到另一個時區 (西班牙),尋找新的學生
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

3523 bài học

Ilse
Mexican Spanish teacher. Are you ready to learn Spanish together? :)
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 9.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
5.0

765 bài học

Joan
I love teaching, a simple guy, calisthenics lover, helping learners to be passionate for spanish!
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 7.99
5.0

50 bài học

Isabel Rodrígue...
Native Spanish speaker with over 4 years of English teaching experience.
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
5.0

206 bài học

Karyna
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

4814 bài học

Marcela
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

4 bài học

Iván Laparra
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
5.0

1755 bài học

Marianna J.
Profesor de Español con más de 4 años de experiencia
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.50
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD