CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Italki là gì?
Tôi có phải trả tiền để trở thành một thành viên liên kết của italki không?
Tôi có cần phải là một người dùng italki (sinh viên hoặc giáo viên) để trở thành một thành viên liên kết không?
Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền khi là một thành viên liên kết?
Tôi được trả tiền thế nào?

Điều khoản và Điều kiện

  • For every new student who makes first purchase in italki that was registered from your affiliate link, you'll earn at least $10 USD commission. Our cookie life is 30 days. Note: Only new registers who never clicked other italki links before they register via your affiliate link will be calculated as your register conversion.
  • Purchases made using gift cards or coupons do not count towards the new purchase requirement.
  • Nếu bạn của bạn đã nhận được phần thưởng tiếp thị liên kết trước đó, cả hai bạn sẽ không thể nhận được phần thưởng mới.
  • Mỗi người chỉ có thể được nhận phần thưởng này một lần.
  • Những người dùng mà giới thiệu chính họ thì không đủ điều kiện tham gia chương trình Tiếp thị liên kết.
  • Bất cứ ai lạm dụng chương trình tiếp thị liên kết sẽ không nhận được các phần thưởng tiếp thị liên kết và tài khoản của họ có thể bị đình chỉ.
  • Hoạt động mua giả mạo sẽ không được nhận phần thưởng tiếp thị liên kết.
  • Tất cả những quyết định đưa ra bởi italki là cuối cùng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình thành viên liên kết của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại [email protected].