Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng Bồ Đào Nha tốt nhất cho bạn.

561 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng Bồ Đào Nha trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

4.9

544 bài học

Manuel Traquete
Certified foreign language teacher (English, Portuguese, French and Spanish)
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 22.00
5.0

398 bài học

Vitória Marques
Ensina o português da vida real!
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
5.0

792 bài học

Ricardo Filguei...
🚀 All week long I'll send you exercises, accent reduction activities, PDFs, MP3s and much more! 😀
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.50
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
5.0

47 bài học

Ariel Caixinha
My style of teaching is your style of learning
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
5.0

138 bài học

Lygia
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00

3 Giáo viên Bài học Tức thời

Chúng tôi có các giáo viên sẵn sàng có bài học với bạn ngay bây giờ! Hãy tìm một giáo viên và bắt đầu học.

Beatriz Bresoli...
Gia sư cộng đồng
5.0

270 bài học

SPEAKS :Tiếng Bồ Đào NhaBản ngữTiếng Anh
Actress and brazilian portuguese tutor living in Rio! Let's practice, baby!
học thửUSD 10.00
Victor Alves
Gia sư cộng đồng
5.0

103 bài học

SPEAKS :Tiếng Bồ Đào NhaBản ngữTiếng AnhTiếng Tây Ban Nha
+2
Art, Culture, literature, and daily Portuguese!🔥
học thửUSD 6.00
Elivelton Aguia...
Gia sư cộng đồng
5.0

127 bài học

SPEAKS :Tiếng Bồ Đào NhaBản ngữTiếng Tây Ban Nha
+1
Profesor brasileño graduado en lengua española / Professor brasileiro graduado em espanhol
học thửUSD 5.00
5.0

138 bài học

João G. Monteir...
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
4.8

141 bài học

Hugo | Carioca ...
French & Portuguese TEFL-certified Teacher("🔥To touch the mind we must first touch the heart🔥")
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
5.0

16 bài học

Leonardo Castro
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
5.0

27 bài học

Margarida Yáñez
C2 Español como lengua extranjera Instituto Cervantes; Português nativo (Brasil)
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 5.50
5.0

21 bài học

Henrique Rubido
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

307 bài học

Jobson
O seu nível de português progredirá naturalmente através do meu método e da nossa conversa real.
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
5.0

1082 bài học

Larissa Damasce...
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Ngôn ngữ ký hiệu Bra-xin (LIBRAS)
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 8.00
4.9

1008 bài học

Georgia
Certified English teacher with 20 years of experience
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

42 bài học

Fernanda
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
5.0

928 bài học

Amanda Alves
Português & Espanhol na ponta da língua. Certified Spanish and Portuguese teacher since 2014.
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

2212 bài học

Helen • Portude...
Pedagoga com experiência no ensino de linguas e matérias do ciclo básico para todas as idades
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

66 bài học

Tati
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 7.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
5.0

420 bài học

Luna
Polyglot tutor who loves learning and teaching languages!
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

335 bài học

Aléx
Postgraduate Teaching Portuguese to Foreigners / Postgrado Enseñanza de portugués para extranjeros
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ý
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 7.00
5.0

558 bài học

Sayuri
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 11.50
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD