Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng Pháp tốt nhất cho bạn.

1146 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng Pháp trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng Pháp trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

5.0

5277 bài học

Myriam
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 18.50
5.0

3915 bài học

Eirini
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
4.9

5654 bài học

Kim Boudreau Pa...
Teacher with 7 years of teaching experience
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL)
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 20.00
Học phí theo giờ từ
USD 35.00
4.9

286 bài học

Matteo
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Học thử nghiệm 30 phút
USD 9.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
4.9

10129 bài học

Adriano teacher
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Ý
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00

Bài học Tức thời

Chúng tôi có các giáo viên sẵn sàng có bài học với bạn ngay bây giờ! Hãy tìm một giáo viên và bắt đầu học.

5.0

1310 bài học

Teacher Ale
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Ý
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 12.00
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
5.0

2755 bài học

Grace
I'll get you from 0 to CONVERSATIONAL in a short period of time.
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Thái
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng In-đô-nê-xi-a
Tiếng Nhật
Học thử nghiệm 30 phút
USD 20.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
5.0

3215 bài học

Manu
Dix ans d'expérience dans les échanges linguistiques et l'enseignement
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
4.9

569 bài học

Bryce
Certified French and English Teacher; Professeur de français et d'anglais certifié; 来自加拿大的法语老师和英语老师
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 9.00
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
5.0

5085 bài học

Jonathan
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 10.00
Học phí theo giờ từ
USD 25.00
5.0

5410 bài học

Caroline L-B
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 9.00
Học phí theo giờ từ
USD 18.00
5.0

11297 bài học

Benji Baqué
Plus de 11.000 leçons, plus de 1000 élèves. Je vous aiderai vous aussi à mieux parler français !
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Học thử nghiệm 30 phút
USD 15.00
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
5.0

1363 bài học

Santiago Soria
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 6.00
5.0

360 bài học

Figue U.
Professeur universitaire , certifié en passation du DELF - DALF, 22 ans d’experience.
Giáo viên chuyên nghiệp
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Học thử nghiệm 30 phút
USD 15.00
Học phí theo giờ từ
USD 15.00
5.0

1153 bài học

RobLauber
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Đức (Thụy Sĩ)
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 15.00
Học phí theo giờ từ
USD 20.00
5.0

134 bài học

Xavier
🇫🇷 French (Online teacher for 1 year) + 🧪 Science (High school teacher for 20 years)
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
4.9

2004 bài học

Mario
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
5.0

12501 bài học

rachel
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Pháp
Học thử nghiệm 30 phút
USD 6.00
Học phí theo giờ từ
USD 12.00
5.0

658 bài học

Quentin
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Học thử nghiệm 30 phút
USD 13.00
Học phí theo giờ từ
USD 30.00
4.8

140 bài học

Hugo | Carioca ...
French & Portuguese TEFL-certified Teacher("🔥To touch the mind we must first touch the heart🔥")
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 8.00
Học phí theo giờ từ
USD 9.00
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD