Teacher Suzana

Giáo viên chuyên nghiệp

6872 Học viên

Giảng dạy

Tiếng Bosnia
Tiếng Croat-ti-a
Tiếng Séc-bi
Tiếng Anh
Tiếng Ý
Tiếng Nga
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

33 bộ từ vựng phổ biến

2 Kênh

6 Bộ bài kiểm tra

36 Bài kiểm tra