Astghik

Gia sư cộng đồng

42 Học viên

Giảng dạy

Tiếng Armenia
Tiếng Nga

14 bộ từ vựng phổ biến

1 Kênh