Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Abdelah Kids|Adults

Gia sư cộng đồng

just a hip hop dancer who is sharing his knowledge here to lovely students.

SPEAKS

Tiếng Ả Rập
Tiếng Ả Rập (Maghreb)
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 5.00

Dr Abdullah

Giáo viên chuyên nghiệp

Expert teacher in teaching Arabic and Quran for more than 10 years experience.

SPEAKS

Tiếng Ả Rập
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 6.00