Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Siranush Minasyan

Giáo viên chuyên nghiệp

Certified Teacher of Armenian as a Foreign Language with 23 Years of Experience

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 5.00

Mariam Sargsyan

Gia sư cộng đồng

Certified English and Armenian teacher

SPEAKS

Tiếng Armenia
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Bài học thử
USD 6.00