Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Sunny Su

Gia sư cộng đồng

Be patient and approachable Customized Courses

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Bài học thử
USD 5.50

Yasmine(Kids&Adults)

Gia sư cộng đồng

🌻6+ Years Experience🌻Customized Courses🌻Easy & Engaging Lessons

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Tiếng Trung Quốc (Khác)
Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông)
Bài học thử
USD 9.00

Sindy-柴

Gia sư cộng đồng

I will help you find your passion and voice in Chinese no matter the level!Follow me!

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Trung Quốc (Khác)
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 6.00

Sai

Giáo viên chuyên nghiệp

CHINESE SPEAKING COACH

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 10.90

Lily's Chinese

Gia sư cộng đồng

With certification of teaching Chinese (only it's not accessible to update on italki now)

SPEAKS

Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 7.00