Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Andrew Sandoval

Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Bài học thử
USD 5.00

Ayanda Chamane

Gia sư cộng đồng

certified TEFL teacher (ADULT & CHILDREN)

SPEAKS

Tiếng Anh
Bài học thử
USD 5.00

Lindah

Gia sư cộng đồng

Certified TESOL Teacher with a passion of helping people become the best version of themselves

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Shona
Bài học thử
USD 5.00

Stephen Green

Giáo viên chuyên nghiệp

Certified English teacher with 15 years experience teaching students of all levels.

SPEAKS

Tiếng Anh
Bài học thử
USD 10.00

Paul Capiral Busines

Giáo viên chuyên nghiệp

Sharing, Educating, Inspiring, and having a positive impact on Business English learners since 2011.

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog)
Bài học thử
USD 10.00

Frank Kids/Adults

Giáo viên chuyên nghiệp

20年的教学经验 20년의 강의 경력

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Thái
Bài học thử
USD 9.99

Hanna

Gia sư cộng đồng

Professional German and English Tutor with 700+ Students

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Đức
Bài học thử
USD 17.00

Veronica

Gia sư cộng đồng

TELF certified with 2 years experience in tutoring English

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Tsonga (Xitsonga)
Tiếng Sotho
Bài học thử
USD 5.00

Elaina Williams

Giáo viên chuyên nghiệp

Certified English teacher with 6 years experience and a Spanish/English Translator

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Bài học thử
USD 9.00