Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Jeffrey

Giáo viên chuyên nghiệp

Do you want to become more CONFIDENT when speaking? Over 1000 lessons taught on italki!

SPEAKS

Tiếng Anh
Bài học thử
USD 13.00

Steve Edwards

Giáo viên chuyên nghiệp

IELTS speaking and writing specialist.

SPEAKS

Tiếng Anh
Bài học thử
USD 5.00

Teacher Jenny

Giáo viên chuyên nghiệp

Expert in conversational English and grammar.

SPEAKS

Tiếng Anh
Bài học thử
USD 5.00

Manuel Traquete

Gia sư cộng đồng

Certified foreign language teacher (English, Portuguese, French and Spanish)

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Pháp
Tiếng Tây Ban Nha
Bài học thử
USD 10.00

MissiSepi

Giáo viên chuyên nghiệp

Stop Scrolling, This Is Where You'll Build Up The Confidence To Speak. +1K 100%🤍 Certified EN/PE

SPEAKS

Tiếng Ba Tư (Farsi)
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Bài học thử
USD 8.00

Cynthia

Giáo viên chuyên nghiệp

Certified French/English teacher with 10+ year experience

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Bài học thử
USD 10.00

Anthony Spring

Giáo viên chuyên nghiệp

Award winning business coach with more than 8 years of experience

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Nga
Tiếng Tây Ban Nha
Bài học thử
USD 9.00

Ahmed

Gia sư cộng đồng

Experienced tutor and your friend✨

SPEAKS

Tiếng Ả Rập
Tiếng Ả Rập (Ai Cập)
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Bài học thử
USD 5.00

Suren

Gia sư cộng đồng

Friendly and patient English teacher | 5 years of experience

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Armenia
Tiếng Nga
Bài học thử
USD 6.99