Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Ayanda Chamane

Gia sư cộng đồng

certified TEFL teacher (ADULT & CHILDREN)

SPEAKS

Tiếng Anh
Bài học thử
USD 5.00

🦄Ginger

Gia sư cộng đồng

✔️😊With over 2 years of tutoring experience with students of all levels,all ages!🎠 ✔️Effective‼️

SPEAKS

Tiếng Anh
Bài học thử
USD 6.00

Kieran Budd

Giáo viên chuyên nghiệp

Exams 試験 ✔ / Kids 子供👶 / Conversation 会話  👩‍👦

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Bài học thử
USD 10.50

Lindah

Gia sư cộng đồng

Certified TESOL Teacher with a passion of helping people become the best version of themselves

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Shona
Bài học thử
USD 5.00

Paul Capiral Busines

Giáo viên chuyên nghiệp

Sharing, Educating, Inspiring, and having a positive impact on Business English learners since 2011.

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog)
Bài học thử
USD 13.00

Stuart Chater

Giáo viên chuyên nghiệp

Qualified British Pronunciation Specialist with over ten years experience.

SPEAKS

Tiếng Anh
Bài học thử
USD 9.99

Teacher Jack

Giáo viên chuyên nghiệp

Hi I'm Teacher Jack from USA. It would be my pleasure to guide you along your English Journey!

SPEAKS

Tiếng Anh
Bài học thử
USD 10.99

Jeannie Locatelli

Gia sư cộng đồng

Looking to simply chat, work on pronunciation, or discuss a business report? Let's connect!

SPEAKS

Tiếng Anh
Bài học thử
USD 12.00

Chris

Gia sư cộng đồng

Teacher | Consultant | Corporate Trainer | Public Speaker

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Bài học thử
USD 19.90