Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Victoria

Giáo viên chuyên nghiệp

Certified teacher. Learn to speak authentic French with my easygoing, but highly effective lessons.

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 10.00

Ndjars⭐⭐⭐⭐⭐

Gia sư cộng đồng

Certified teacher ☑️Take advantage of courses tailored to your needs and interests.

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Fula
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 5.50

Johann K.

Giáo viên chuyên nghiệp

*** Dynamic and professional native French teacher for all levels ***

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Bài học thử
USD 8.00

nazim sellam

Gia sư cộng đồng

Certified C2 teacher with 3 years of experience /Professeur certifié C2 avec 3 ans d'expérience

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Ả Rập (Chuẩn hiện đại)
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 5.00

🇫🇷Ronny ⭐ Roy 🇫🇷

Gia sư cộng đồng

Certified DELF teacher with over 6 years of teaching experience😊Join me and you will speak french😊

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 5.00

Karim

Gia sư cộng đồng

French tutor

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Ả Rập (Maghreb)
Tiếng Ả Rập (Chuẩn hiện đại)
Bài học thử
USD 9.00

Ismail Lamiri Alaoui

Giáo viên chuyên nghiệp

SPEAKS

Tiếng Pháp
Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Nhật
Bài học thử
USD 7.00