Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Federico Faccetta

Gia sư cộng đồng

Your personal and friendly tutor!

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Napoli (Napoletano)
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 6.60

Italiano con Vince

Giáo viên chuyên nghiệp

Lezioni personalizzate al 100%, feedback costante e massima professionalità, risultato garantito!

SPEAKS

Tiếng Ý
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Bài học thử
USD 9.00

Cristina Domènech

Giáo viên chuyên nghiệp

SPEAKS

Tiếng Catalan
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Ý
Tiếng Bồ Đào Nha
Bài học thử
USD 28.00