Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Moto Happy Tutor

Giáo viên chuyên nghiệp

Absolute Beginners are Welcome!! I will lead you in the right direction ;)

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 16.00

Sai@Tokyo

Gia sư cộng đồng

You can learn natural Japanese used by native speakers!

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Bài học thử
USD 9.00