Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Mimi (みみ)

Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 7.00

masako まさこ 雅子

Gia sư cộng đồng

😉I love talking to people from different cultures and dancing.✨ Dancing Japanese teacher. ✨

SPEAKS

Tiếng Nhật
Bài học thử
USD 5.00

Nana - JLPT-

Giáo viên chuyên nghiệp

Friendly teacher with over 1000 hours class experience support your Japanese learning! 一緒に楽しく勉強しましょう

SPEAKS

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Bài học thử
USD 5.00

Hiroko

Giáo viên chuyên nghiệp

SPEAKS

Tiếng Nhật
Bài học thử
USD 7.00

⭐️KEISUKE⭐️

Giáo viên chuyên nghiệp

😉Learnig language is the key that can opens the door to your new world🔑 From 0 are welcom!!

SPEAKS

Tiếng Nhật
Bài học thử
USD 5.00