Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

#1⭐⭐⭐⭐⭐시니 [Shinnie]

Giáo viên chuyên nghiệp

🎁10$ + DISCOUNT: linktr.ee/koreanstrategy (11 years! Ranked 1! Thank you!) *My birthday: 3/26

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Tiếng Mông Cổ
Bài học thử
USD 25.00

Lynn

Giáo viên chuyên nghiệp

10년+ 교육 경험 | 10+ years of Experience | Profesora Certificada | +10 años de experiencia

SPEAKS

Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Bài học thử
USD 9.00