Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

Bạn muốn thực hiện bài học ngay lập tức?
Tìm một giáo viên và bắt đầu một Bài học Tức thời ở italki ngay bây giờ!

Lưu ý: Bài học Tức thời không thể được hủy bỏ hay sắp xếp lại lịch học. Để xem thêm thông tin, bạn vui lòng kiểm tra xem Những câu hỏi thường gặp về Bài học Tức thời.

Ngôn ngữ nói khác
Đến từ
Người bản ngữ
Học phí
Kiểu giáo viên
Danh mục

Mr.Mike

Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Anh
Tiếng Kyrgyz
Tiếng Nga
Tiếng Kazakh
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Bài học thử
USD 20.00

Irada

Gia sư cộng đồng

来一起学习新的语言吧!Let's learn a new language together!

SPEAKS

Tiếng Kazakh
Tiếng Nga
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Tiếng Kyrgyz
Bài học thử
USD 13.00

Ksenia

Giáo viên chuyên nghiệp

Passionate ESL Teacher focused on creating learning environments in which students can grow

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại)
Bài học thử
USD 10.00

Natalie

Gia sư cộng đồng

SPEAKS

Tiếng Nga
Tiếng U-crai-na
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Bài học thử
USD 13.00