italki
We are happy to announce the 15 winners of our #FutureMe event! Thank you everyone for sharing your stories on the path to becoming a better version of yourself in 5 years! Winners will receive $10 italki credits in their wallets within 5 days.
31 Thg 08 2022 09:17
Bình luận · 10
3
Congrats everyone! :)
1 tháng 9 năm 2022
2
Omg! Thank you! 🤩
1 tháng 9 năm 2022
2
Congrats!
1 tháng 9 năm 2022
1
Nội dung này vi phạm Các nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.
1 tháng 9 năm 2022
1
Thanks!💜
2 tháng 9 năm 2022
Hiển thị thêm
italki
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha