Alyse
Giáo viên chuyên nghiệp
Let's practice long I words. Repeat after me: The five nines dive in a line.
The five nines dive in a line.
9 Th12 2023 09:48
Alyse
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Thái
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Hàn Quốc, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Thái