Marta Z.
Giáo viên chuyên nghiệp
What's the correct pronunciation for "pear"? 🍐
The correct way to pronounce "pear" is...
/pi:r/
/per/
/peɑːr/
102 đã tham gia kiểm tra
29 Thg 05 2023 15:28
Marta Z.
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng U-crai-na
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Nhật, Khác, Tiếng Tây Ban Nha