Faizal Martinus
Я думаю, что хорошие отношения между учителем и учеником, когда они стали друзьями и могут заниматься уроком без давления, весело, и ученик показывает усилие, чтобы учиться. Я уверен, из-за учителя, что я могу быстро изучать русский язык.
27 Thg 04 2022 13:19
Bài chữa · 4
1
Я думаю, что хорошие отношения между учителем и учеником формируются, когда они становятся друзьями и могут заниматься уроками без давления, весело, и ученик показывает старание, чтобы учиться. Я уверен, что благодаря учителю я могу быстро изучать русский язык.
Отлично:)
19 tháng 5 năm 2022
1
Я думаю, что хорошие отношения между учителем и учеником-это когда они становятся друзьями, уроки проходят без давления, весело, и ученик показывает усилие, чтобы учиться. Я уверен, что благодаря моему учителю я смогу быстро выучить русский язык.
1 tháng 5 năm 2022
1
Я думаю, что хорошие отношения между учителем и учеником возникают, когда они становятся друзьями и могут заниматься на уроке без давления, весело, и ученик показывает усилие, чтобы учиться. Я уверен, благодаря моему учителю, я могу быстро изучать русский язык.
Согласна с вами!))
30 tháng 4 năm 2022
1
Я думаю, что хорошие отношения между учителем и учеником, когда они стали друзьями и могут заниматься уроком без давления, весело, а ученик показывает стремление учиться. Я уверен, что благодаря учителю я могу быстро изучать русский язык.
27 tháng 4 năm 2022
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!
Faizal Martinus
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng In-đô-nê-xi-a, Tiếng Nga, Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL), Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Nga, Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL), Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ