italki
Giáo viên chuyên nghiệp
It’s the final day of our event #SpringLearning! Congratulations to the following 15 users for being our final Top 15! 🎉
30 Th04 2022 04:02
Bình luận · 8
Congratulations everyone! :)
30 tháng 4 năm 2022
多謝你,italki!也恭喜其他獲獎者!🎊
30 tháng 4 năm 2022
Congratulations to the winners and especially Fishbowl (he is my friend) 
30 tháng 4 năm 2022
Thank you italki 🥳 Congratulations to everyone
30 tháng 4 năm 2022
Congratulations!!!
1 tháng 5 năm 2022
Hiển thị thêm
italki
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha