EkaterinE
Gia sư cộng đồng
Let's Practice Georgian Language. Fill the gap:
მე სამსახურში დავდივარ .......
მატარებელით
მატარებლით
მატარებლად
მატარებლისთვის
10 đã tham gia kiểm tra
5 Th02 2023 08:22
EkaterinE
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Ả Rập, Tiếng Ả Rập (Ai Cập), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Georgia, Tiếng Ý, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Ả Rập, Tiếng Ả Rập (Ai Cập)