RUSSIAN TEACHER KATE
Gia sư cộng đồng
Причастия
Девушка,______ картину, слушала музыку.
рисовала
рисующая
17 đã tham gia kiểm tra
24 Th11 2023 07:40
RUSSIAN TEACHER KATE
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi, Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Ý, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi, Tiếng Anh, Tiếng Ý, Khác, Tiếng Tây Ban Nha