RUSSIAN TEACHER KATE
Gia sư cộng đồng
Причастия
Мальчик, _____ интересную книгу, не слышит звонок телефона.
читает
читающий
читал
16 đã tham gia kiểm tra
25 Th11 2023 12:59
RUSSIAN TEACHER KATE
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi, Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Ý, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi, Tiếng Anh, Tiếng Ý, Khác, Tiếng Tây Ban Nha