Kamer
Meiner Meinung nach entsteht ein gute Schüler mit Lieben.
27 Thg 04 2022 18:43
Bài chữa · 2
1
Meiner Meinung nach entsteht eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung mit Liebe. (durch Liebe)
27 tháng 4 năm 2022
Meiner Meinung nach entsteht eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung durch (viele) Liebe.
29 tháng 4 năm 2022
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!