italki
Giáo viên chuyên nghiệp
Now that the community event #Linguafest2022 has passed, we can finally present our lucky winners! Thank you for your wonderful posts! 🎉
28 Th04 2022 02:23
Bình luận · 10
Congrats everyone! :)
28 tháng 4 năm 2022
恭喜恭喜🥳
28 tháng 4 năm 2022
Thank you italki Congratulations to all
29 tháng 4 năm 2022
Congratulations!
29 tháng 4 năm 2022
Congratulations!!!!
28 tháng 4 năm 2022
Hiển thị thêm
italki
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha