Alyse
Giáo viên chuyên nghiệp
Let's practice short vowels. Repeat after me: The vet has ten big eggs.
The vet has ten big eggs.
8 Th12 2023 08:11
Alyse
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Thái
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Hàn Quốc, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Thái