Alyse
Giáo viên chuyên nghiệp
Let's practice letter F words. Repeat after me: fish, fan, farm, fork Great job! See you next time.
Letter F
8 Th12 2023 09:59
Alyse
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Thái
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Hàn Quốc, Khác, Tiếng Nga, Tiếng Thái