Duygu
Giáo viên chuyên nghiệp
Start learning/studying American English proverbs through listening podcasts! #italkiLanguageChallenge #EnglishLeague #KnowMyTeacher #FallintoLearning #RisingBilingualStar
2- Barking dogs seldom bite
8 Th12 2023 18:02
Duygu
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Anh, Tiếng Gael (Ireland), Tiếng Ai-xơ-len, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Na Uy, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Gael (Ireland), Tiếng Ai-xơ-len, Tiếng Ý, Tiếng Nhật, Tiếng Na Uy, Tiếng Tây Ban Nha