Carl
Gia sư cộng đồng
The best langauge teachers on italki.... https://italki.com/teacher/1947582
SWE 115 Why I love italki language study (Intermediate English)
27 Th01 2023 19:58
Carl
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thái
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thái