NACHAMI
我比較喜歡在海外工作,一邊賺錢,一邊提高語言水平。
23 Thg 04 2022 03:23
Bài chữa · 5
我比較喜歡在海外工作,一邊賺錢,一邊提高語言水平。
23 tháng 4 năm 2022
我比較喜歡在海外工作,一邊賺錢,一邊提高語言水平。
这是一个不错的想法。
23 tháng 4 năm 2022
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!
NACHAMI
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha