Emily
Dịch sang tiếng anh giúp em với ạ :) Cám ơn Gửi tới người giấu mặt, Tôi biết bạn sẽ đọc được điều này. Trước tiên tôi cũng rất cám ơn bạn đã quan tâm đến mình và những món quà đó. Nhưng mà làm ơn hãy dừng những việc bạn đang làm lại. Tôi thật sự không thích điều đó và tôi cũng không thích cái kiểu tặng quà giấu tên như vậy. Mỗi người có một cuộc sống riêng, đừng ám ảnh người khác như một bóng ma, cái gì không phải của mình thì có cố gắng thế nào cũng không là của mình đâu. Tôi đã từng nghĩ chúng ta có thể làm bạn, nhưng bạn cứ tíêp tục làm như vậy thì tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên trở thành những người xa lạ. Xin lỗi, tôi chảnh lắm, đừng thích tôi :)
23 Thg 05 2014 09:38
Câu trả lời · 1
1
Send to a anonymous person. I know you will read this. The first, thank you very much for take care of me and gifts. But stop what are you doing to me, please. I really did not like it and also do not like that kind gifts such anonymous. Each person has a private life, do not haunting others people like a ghost, something not belong of you then you can try so hard still not belong of you. I ever been thinking we can become good friend, but if you continue to do then I think the best way we should become strangers. Sorry, I am chảnh, do not like me.
23 tháng 5 năm 2014
Bạn vẫn không tìm thấy được các câu trả lời cho mình?
Hãy viết xuống các câu hỏi của bạn và để cho người bản xứ giúp bạn!