Mai abd elrazek
Giáo viên chuyên nghiệp
Learning the verbs in Arabic language (Modern standard Arabic)
28 Th11 2022 19:13
Mai abd elrazek
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Ả Rập, Tiếng Ả Rập (Ai Cập), Tiếng Ả Rập (Chuẩn hiện đại), Tiếng Anh, Tiếng In-đô-nê-xi-a, Tiếng Malay
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Anh, Tiếng In-đô-nê-xi-a, Tiếng Malay