Pedro Salcedo
We Can do Somenthing for the weather, for example, we don’t use the car, make trash, use plastic bags
24 Th03 2023 03:49
Bài chữa · 1
We Can do Something in spite of the weather. For example, we don’t use the car, we can't take out the trash, and we use plastic bags instead.
I hope this helps
24 Th03 2023 05:56
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!