Giáo viên đến từ
Người bản ngữ
Ngôn ngữ nói khác
Mức giá bài học
Loại bài học
Giờ bài học
Kiểu giáo viên

Tìm giáo viên Tiếng Bê-la-rút tốt nhất cho bạn.

6 Giáo viên

Tìm gia sư dạy Tiếng Bê-la-rút trực tuyến tốt nhất cho bạn: lựa chọn từ những giáo viên Tiếng Bê-la-rút trực tuyến có kinh nghiệm của chúng tôi và có được trải nghiệm học tốt nhất.

5.0

136 bài học

Yauhen
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bê-la-rút
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.00
5.0

1747 bài học

Katia
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bê-la-rút
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Đức
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 10.00
5.0

194 bài học

Diana SB
Effective, structured and entertaining methods of learning Russian!
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bê-la-rút
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 11.00
5.0

203 bài học

Anastasiya
Teacher with over 3 years experience
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bê-la-rút
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng U-crai-na
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 13.70
5.0

1331 bài học

Albert
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Ba Lan
Tiếng Bê-la-rút
Tiếng Anh
Tiếng Nga
Tiếng Ý
Tiếng Na Uy
Tiếng U-crai-na
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 16.00
5.0

1452 bài học

Constantine PRT
Effective productive lessons, remembering and pleasant conversations=D
Gia sư cộng đồng
SPEAKS
Tiếng Bê-la-rút
Tiếng Nga
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Học thử nghiệm 30 phút
USD 5.00
Học phí theo giờ từ
USD 6.50
Khoản thanh toán cuối cùng sẽ tính bằng USD