Trở nên thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào

  • Thực hiện bài học tùy chỉnh 1 thầy kèm 1 trò được hàng triệu người dùng tin tưởng
  • Học với giáo viên đã được chứng nhận mà phù hợp với ngân quỹ và thời khóa biểu của bạn
  • Kết nối với cộng đồng toàn cầu của những người học ngôn ngữ

Lựa chọn từ hơn 150+ ngôn ngữ

Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung
Tiếng Pháp
Tiếng Ý
Tiếng Đức
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Ả Rập
Thêm
5.0

1226 Bài học

Andrew McNiece

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 5.00

5.0

619 Bài học

Nick H - IELTS

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Pháp

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 7.00

5.0

691 Bài học

Paul K.

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 5.00

5.0

1933 Bài học

Sarah

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Hàn Quốc

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 10.00

5.0

2532 Bài học

Tersha

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 8.00

5.0

1469 Bài học

Stanislav

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Bosnia
+2

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 7.00

5.0

465 Bài học

English with Nina

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Bosnia
+5

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 8.00

5.0

2401 Bài học

Guy

Giáo viên chuyên nghiệp

Tiếng Anh
Tiếng Trung

Bài học có giá bắt đầu từ

USD 12.00

Nghe điều đó từ học viên của chúng tôi