ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาฝรั่งเศส ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 1367 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Leticia Atonleu
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 1.50
Group 2Created with Sketch.
Justine M.
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

9 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Melinda Merva
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาเช็ก
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฮังการี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Anna Maria
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอิตาลี
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Ian
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอินโดนีเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Christophe
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

24 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาทมิฬ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 21.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Ousman
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
อื่นๆ
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Justine Michala...
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

959 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาละติน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Matthieu Gouton
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Charlie
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

1598 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Abdel
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

4 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Jérôme
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1312 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 32.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Abdennour Ahmad...
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

15 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Aymen Mokrani
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

54 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอาหรับ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Amel
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

28 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 15.00
Group 2Created with Sketch.
Caslanda Aurelu...
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

3966 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาครีโอลเฮติ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.99
การทดลอง
USD 8.99
Group 2Created with Sketch.
NJI
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

340 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Priscila
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
Group 2Created with Sketch.
Yana
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

285 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาอาร์มีเนีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Andy Mondesir
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

46 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาครีโอลเฮติ
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ